Navigace

Obsah

Děkujeme Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi.

Děkujeme volarským Třem králům za příspěvek do celostátní Tříkrálové charitativní sbírky.
Volarští vykoledovali pro tuto sbírku 16480.- Kč Děkujeme.