Navigace

Obsah

Městské organizace


Městské lesy Volary s.r.o.

Město Volary - jediný společník
Nová kolonie 608, Volary 38451
Jednatel společnosti: Ing. Miroslav Řežábek

IČ: 25185080, DIČ: CZ25185080

Tel.: +420 388 333 012
Fax: +420 388 400 481
Email: info@mlvolary.cz

Popis činnosti:
Společnost má od města Volary lesní majetek pronajatý. Hlavní činností společnosti je odborná správa tohoto majetku, pěstební činnost, těžební činnost a obchod. Na části majetku města je utvořena režijní honitba, ve které vykonává společnost právo myslivosti.
 

 

Energetické služby města Volary s.r.o.

Město Volary - jediný společník
Mlýnská 471/2, Volary 38451
Jednatel společnosti: Jiří Rýpar

Tel.: +420 388 333 431
GSM: +420 602 432 155
Email: info@esmv.cz

Popis činnosti:
Hlavní výrobní činností je výroba a rozvod tepla, teplé užitkové vody pro bytové jednotky i nebytové prostory místních provozoven podnikatelů, městského bazénu, základních škol a objektů města. Další výrobní činností je výroba elektrické energie pro vlastní potřebu a pro dodávku do sítí JČE.

 

Městský hotel Bobík s.r.o.

Město Volary - jediný společník
Náměstí 325, Volary 38451
Jednatel společnosti: Martin Jurásek

 

Tel.: +420 398 990 909
E-mail: recepce@hotelbobik.eu

Popis činnosti:
Městský hotel Bobík prošel zásadní proměnou a modernizací. Svou nabídku kvality a jedinečnosti staví na propojení výjimečnosti konopných lázní, vynikající hotelové kuchyně a vlastního minipivovaru. Navštivte Volary, ponořte se do péče unikátních konopných lázní, ochutnejte kuchyni založenou na regionálních produktech, nahlédněte do městské galerie moderního umění a výsledné dojmy z největšího města horské Šumavy poté zapijte originálním volarským ležákem.

 

Technické služby Volary

Soumarská 51, Volary 38451
Ředitel TS: Stanislav Haladej

Tel., fax: +420 388 333 032
Email: ts.volary@centrum.cz

            reditel.ts@mestovolary.cz

Popis činnosti:
Příspěvková organizace, která byla zřízena za účelem plnění úkolů pro město Volary v oblasti veřejně prospěšných služeb v územním obvodu Města Volary. Technické služby zabezpečují drobné opravy a údržba místních komunikací, čištění města, tj. komunikací, veřejných prostranství apod., údržba veřejné zeleně, správa a údržba hřbitova a památníku "Pochodu smrti", zimní údržba místních komunikací. Kromě prací ve prospěch města jsou poskytovány při volné kapacitě i služby a práce pro ostatní subjekty na základě živnostenského oprávnění, údržba zeleně.

 

Správa domů a bytů Volary

Soumarská 51, Volary 38451
Ředitel SDaB: Jiří Jaroušek

Tel.: +420 388 333 537
Email: reditel.sdb@mestovolary.cz

Popis činnosti:
Příspěvková organizace, která byla zřízena za účelem plnění úkolů pro město Volary v oblasti správy domů, bytů a nebytových prostor v majetku Města Volary.Správa sportovních zařízení Volary

Mlýnská 334, Volary 38451
Ředitelka SSZ: Milena Papoušková Sipplová, DiS

Tel.: +420 388 333 009
Email: bazenvolary@mestovolary.cz

Popis činnosti:
Příspěvková organizace, která byla zřízena za účelem plnění úkolů pro město Volary v oblasti provozování plaveckého bazénu, plavecké školy a dalších sportovních aktivit.

 

Základní umělecká škola Volary

5. května č.p. 2, Volary 38451
Ředitel ZUŠ: Mgr. Vít Pavlík

Tel: +420 388 333 501
GSM: + 420 724 792 799
Email: info@zusvolary.cz

Popis činnosti:
Základní umělecká škola se významně podílí na vytváření kulturního ovzduší města i regionu. Nejžádanějším vyslancem Volar je právě dětská mládežnická kapela, která mnohokrát vystupovala v zahraničí. Největší pocty se dostalo dětskému pěveckému sboru, který vystupoval v Bonnu před německým prezidentem Romanem Herzogem a následně na Pražském hradě. Ve výtvarných soutěžích jmenujme například účast na národních přehlídkách zušek a následnou publikaci našich prací v odborných časopisech a v zahraničních mediích.

 

Základní škola Volary

U Nádraží 512, Volary 38451
Ředitel ZŠ: Mgr. Petr Horálek

Tel: +420 388 333 162
GSM: +420 724 212 048
Email: zsvolary@seznam.cz

Popis činnosti:
ZŠ ve Volarech patří dlouhodobě počtem žáků k největším školám okresu. Je jedinou školou poskytující základní vzdělávání ve městě a zároveň spádovou školou pro okolní obce - Lenoru a přilehlé osady - Zátoň, Houžnou, Vlčí jámy, Stožec, Novou Pec a okolí, České Žleby, Želnavu, Slunečnou, Záhvozdí, Chlum, Pěknou a Mlynářovice. Jsme úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem, která 1.2.1993 vstoupila do právní subjektivity a hospodaří jako příspěvková organizace. Budovy a prostory školy jsou koncipovány pro 700 žáků.

 

Mateřská škola Volary

Sídl. Míru 117, Volary 38451
Ředitelka MŠ: Michaela Dědičová

Tel.: +420 388 333 449
GSM: +420 720 259 369
Email: ms.volary@seznam.cz

Popis činnosti:
Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé dítě podle jeho potřeb a možností a rozvíjet péčí o děti se specifickými potřebami. Je umístěna v klidném prostředí, kde se nacházejí rodinné domky a v blízkém okolí nádraží. Kapacita školy je 100 dětí. Školka je obklopena zelení s možností vstupu na zahradu.

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Volary

Prachatická 131, Volary 38451

Tel.: +420 388 333 150
GSM: +420 724 861 991
Email: sdhvolary@tiscali.cz

Popis činnosti:
Jednotka je zařazena do JPO2 / II, čas výjezdu od vyhlášení poplachu je do 5 min. a to když je potřeba ve dvou družstvech o minimálním početním stavu 1+3. Jednotka SDH je zároveň předurčena na dopravní nehody na které vyjíždí i mimo působnost katastru obce se speciálně vybaveným vozidlem o počtu 1+3 s výbavou na řešení dopravních nehod a technických zásahů. V jednotce je zařazeno 32 členů z toho je cca 18 členů aktivnějších a podílí se na střídání stálé služby 24 hodin.

 

Kulturně informační centrum Volary
Náměstí 25, Volary 38451
Ředitel KIC: Jaroslav Pulkrábek
 
GSM: +420 602 138 498
GSM: +420 602 194 852

Email: pulkrabek@kic-volary.cz

 
Popis činnosti:
Zajišťování filmových a video představení, pořádání koncertů, divadelních a tanečních představení, výstav a přehlídek různých žánrů. Zajišťování provozu informačního centra města a městské galerie. Zajišťování provozu městské knihovny, muzea a předprodeje vstupenek. Organizování přednášek a besed, pořádání vzdělávacích a zábavných akcí, vytváření vlastních programů. Podpora amatérské tvorbě, pořádání akcí společenského významu, vydávání distribuce kulturního zpravodaje města. Péče o plakátové plochy, výlepová služba na plakátových plochách města Volary.