Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Informační leták - Omezení sociálních kontaktů

Zodpovědnost, ochrana, ochrana rizikových skupin celý text

ostatní | 25. 11. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Psychologická pomoc, v souvislosti s nákazou COVID-19

V Jihočeském kraji, stejně tak jako v celé České republice, přibývá kvůli pandemii koronaviru u mnohých lidí úzkostných stavů. Psychologové a terapeuti museli omezit, nebo i přerušit své služby tak, jak byli zvyklí a přesunuli se do online prostoru nebo na telefonické linky. Existuje celá řada poraden, krizových nebo intervenčních center a linek důvěry, které nabízí v tomto směru odbornou a kvalifikovanou pomoc. Na základě usnesení Krizového štábu Jihočeského kraje v přiloženém souboru nabízíme seznam jihočeských i celorepublikových míst, která tuto pomoc nabízí. celý text

ostatní | 18. 11. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření a informace k tomuto usnesení

platné od 04.11.2020 celý text

ostatní | 4. 11. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Provozní doba Sběrného dvora Volary

s účinností od 14. 10. 2020 do odvolání celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Omezení provozu MěÚ Volary

s účinností od 12. 10. 2020 do odvolání celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Nařízení mimořádného opatření

KHS Jč. kraje vydává za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19 celý text

ostatní | 28. 7. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Opatření vlády

platné od 05.06.2020 celý text

ostatní | 5. 6. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Opatření vlády

dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Pokyn - sňatečné obřady od 11. 05. 2020

Doporučení pro obce k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020 celý text

ostatní | 20. 4. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Mimořádné opatření - Nařízení MZČR

upřesňující informace celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Provozní doba Sběrného dvora Volary

Omezení sběrného dvora v době nouzového stavu celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Jak třídit odpady v době pandemie

Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.


Vážení spoluobčané,
všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Opatření pro seniory


ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Desatero pro seniory


ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Stanovisko Ministerstva zemědělství


ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Bc. Stanislav Růžička

Starosta občanům


ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Informace pro obce


ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Provozní doba České pošty ve Volarech


ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Textilní roušky


ostatní | 26. 3. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Distribuce složenek za místní poplatky a odložení platby


ostatní | 25. 3. 2020 | Autor: Dana Andraschko

OBĚDY PRO SENIORY A ZTP


ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Úřední hodiny Měského úřadu ve Volarech


ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Informace z mimořádného zasedání Rady města


ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Provoz České pošty ve Volarech


ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Elektronický časopis Právní prostor 6/2020

Koronavirus z pohledu pracovního a závazkového práva celý text

ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Informace pro držitele zbrojních průkazů


ostatní | 18. 3. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Sdělení starosty Města Volary

sdělení
celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Dana Andraschko

Stav nouze

- karanténní režim celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Bc. Stanislav Růžička

Omezení provozu ordinace praktického lékaře

MUDr. Michaela Neumanová celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Bc. Stanislav Růžička
první předchozí
ze 2
poslední