Navigace

Obsah

Základní informace


Město Volary je jedním ze základních územních samosprávných celků České republiky a společenstvím občanů, přičemž tvoří územní celek, vymezený hranicí území města. Je veřejnoprávní korporací hospodařící s vlastním majetkem a vystupuje v právních vztazích svým jménem. Základním posláním města je péče o všestranný rozvoj svého území a péče o potřeby svých občanů, chrání přitom též veřejný zájem.
 

IČ města: 00250830
DIČ města: CZ00250830
Nové číslo bank. účtu:

293848151/0300 (ČSOB)

- platné od 01. 07. 2020

Číslo bankovního účtu: 1223281/0100 (KB) - platné do 31. 12. 2020
Tel.: 388 302 211
Fax: 388 302 203
Rozloha spravovaného území: 10 763 ha
Počet obyvatel: 4 016 - údaj k 31.12.2005
ČOV: ANO
Plynofikace: ANO
Nadmořská výška: 760 m
Zeměpisná poloha: 48°55´sev.š., 13°54´vých.d. 

 

Město používá při různých příležitostech tyto zastupiteli schválené symboly:


Městský znak

Popis: Na stříbrném štítě jsou čtyři vzrostlé jedle, střední vyšší, krajní nižší, v přirozených barvách na zelené kamenité půdě.


Městská vlajka

Popis: Na zeleném poli bílá heroldská krokev ve tvaru zalomeného břevna. Tvar zalomeného břevna odpovídá segmentu stylizovaných jedlových větví z městského znaku. Zalomené břevno rovněž zvláště při svislém vlání evokuje iniciálu „V“ – Volary. Barva pole i figury je odvozena z městského znaku, kde jsou rostoucí jedle v přirozené barvě.