Navigace

Obsah

Zastupitelstvo města Volary rozhodlo dne 26.3.2018 přidělit veřejnou zakázku na dokončení rekonstrukce bazénové haly společnosti PROTOM s.r.o., která nabídla nejvýhodnější cenu, a to ve výši cca 14.700 tis. Kč vč. DPH

Termín dokončení rekonstrukce je do konce července 2018.

Bazén je přístupný pro veřejnost od 4.9.2018.

Uvažované stavební úpravy jsou navrženy v místě stávajícího krytého plaveckého bazénu. Jedná se o umístění nerezového plaveckého bazénu, dětského bazénu a vířivky do stávající železobetonové vany a s tím spojené stavební úpravy a osazení nové bazénové technologie.

Bazénová hala je rozdělena na jednotlivé bazény plnící tři základní funkce:

 

Vizualizovaný pohled na rekonstruovaný bazén. Půdorysný pohled na rekonsruovaný bazén.