Navigace

Obsah

Oprava kanalizace a vodovodu v ul. Pod Kostelem.


byla rozpočtována v rozpočtovém opatření č. 6/2019. Na zakázku byla uzavřena smlouva č. 503 ze dne 10. 07. 2019 se společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IC: 00250830 (schválena Radou města dne 25. 06. 2019 usnesením č. 145/19). Celková částka za stavební práce byla 6 713 359,10 Kč včetně DPH. Předmětem zakázky byla výměna stávajícího kanalizačního potrubí DN 400mm a vodovodního potrubí DN 80 ve stávající trase a dimenzi v ulici Pod Kostelem, na pozemku p.č. 4730/8 v k.ú. Volary, dále oprava stávajících chodníků u budovy bývalé ZŠ čp. 127 včetně osazení obrubníků a výměny dlažby, dle zpracovaného položkového rozpočtu. Staveniště bylo předáno dne 15. 07. 2019. Dokončené dílo bylo převzato 09. 12. 2019. Jedná se o neinvestiční akci.