Navigace

Obsah

Oprava místních komunikací ve Volarech 2019.


Předmětem projektu byla oprava výtluk místních komunikací a chodníků ve Volarech balenou asfaltovou drtí (hraněná výsprava se zalitím řezné spáry) s odstraněním podkladu tl. 7-10cm a odvozem vyfrézované drti do cca 2 km na Sběrný dvůr Volary (k dalšímu využití). Vyspravované lokality jsou: Nová kolonie, Sídliště Míru, U autobusového nádraží, napojení Budějovická – pod tratí, U Nádraží, Mlynařovická a k plaveckému bazénu, kdy celková plocha výsprav činila 465,11 m2. Tato akce byla jako každý rok hrazena z rozpočtu města Volar. Smlouva o dílo č. 520 byla schválena Radou města Volary dne 25. 06. 2019 pod číslem usnesení 140/19 se společností (v té době) Reno Šumava a.s., se sídlem Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IC: 60071346. Akce byla rozpočtována v rozpočtu města Volary za rok 2019. Celková cena za stavební práce činí 484 000 Kč včetně DPH. Jedná se o neinvestiční akci.