Navigace

Obsah

Parkoviště za čp.23, Volary.

byla financována z peněz rozpočtu města za rok 2019. Na zakázku byla uzavřena smlouva č. 504 ze dne 17. 07. 2019 se společností Astrid Volary s.r.o., se sídlem Mlýnská 340, 384 51 Volary, IČ: 05765099 (schválena Radou města dne 25. 06. 2019 usnesením č. 139/19). Celková částka za stavební práce byla 1 253 001 Kč včetně DPH. Předmětem zakázky byla oprava stávajícího parkoviště z budovou čp.23 na pozemku KN p.č. 32/2 v k.ú. Volary, dle zpracované projektové dokumentace společností GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. Jednalo se o obnovu obrub, opravu zpevněných vrstev komunikace, položení obrusné vrstvy, výměnu dešťové vpusti a vyznačení jednotlivých parkovacích stání (neuskutečnilo se prozatím z důvodu nepříznivého počasí). Staveniště bylo předáno dne            22. 07. 2019. Dokončené dílo bylo převzato 29. 11. 2019. Jedná se o neinvestiční akci.