Navigace

Obsah

Podpora pěší infrastruktury ve městě Volary v NP Šumava.

Předmětem projektu byly opravy pěších cest – chodníků v turisticky exponovaných místech města Volary s bezpečným a udržitelným provozem v lokalitách: ulice Mlýnská (u kotelny a u garáží u bazénu) a v ulici U nádraží (v okálech naproti ZŠ Volary). Jednalo se o instalaci obrub, výměnu podkladních vrstev a jejich zhutnění a výměnu povrchů chodníků za zámkovou dlažbu. Akce „Podpora pěší infrastruktury ve městě Volary v NP Šumava“ byla spolufinancována z programu Státního fondu životního prostředí, v rámci výzvy č. 9/2018, pod registračním číslem projektu 00191932 (smlouva č. 00191932 o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 30. 10. 2019 – schválena usnesením Rady města Volary dne 09. 10. 2019 pod číslem usnesení 225/ 19). Výše podpory formou dotace činí 85 %. Administraci projektu prováděla společnost having servis s.r.o.  Smlouva o dílo č. 511 byla uzavřena dne 05. 08. 2019 (schválena Radou města Volary dne 25. 06. 2019 pod číslem usnesení 144/19) se společností Astrid Volary s.r.o., se sídlem Mlýnská 340, 384 51 Volary , IČ: 05765099. Staveniště bylo předáno dne 04. 09. 2019. Dokončené dílo bylo převzato 07. 11. 2019. Akce byla rozpočtována v rozpočtovém opatření č. 6/2019. Celková cena za stavební práce činí 1 385 257, 94 Kč včetně DPH. Jedná se o neinvestiční akci.