Navigace

Obsah

Rekonstrukce LC svážnice nad Střelnicí.

Předmětem projektu byla rekonstrukce úseku komunikace Svážnice nad Střelnicí a to v rozsahu: opravy propustků, umístění svodnic a železobetonových panelů na manipulační plochy a nástřik asfaltové penetrace povrchu vozovky. Tato akce byla spolufinancována Evropskou unií, Ministerstvem zemědělství (Státní zemědělský intervenční fond operace: 4.3.2 – Lesnická infrastruktura) z Programu rozvoje venkova 2014-2020, registrační číslo projektu: 18/006/04320/231/000139. Výše podpory formou dotace činí 80 %. Administraci projektu prováděla společnost Agro – Real Development & Consulting, s.r.o.  Smlouva o dílo č. 485 byla uzavřena dne 20. 07. 2018 se společností ŠTOLKA – STAVKO s.r.o., se sídlem Mlýnská 361, 384 51 Volary, IČ:28149131 Staveniště bylo předáno dne 01. 10. 2018. Dokončené dílo bylo převzato 15. 07. 2019. Akce byla rozpočtována v rozpočtu města Volary za rok 2019. Celková cena za stavební práce činí 4 978 296 Kč včetně DPH. Jedná se o investiční akci. Projektovou dokumentaci zpracoval projektant Bc. Ondřej Jileček (ČKAIT – 0102089).