Navigace

Obsah

Revitalizace sídliště Volary/III.etapa

Jedná se o revitalizaci zpevněných ploch a společného pobytového prostoru sídliště Sídliště Míru ve Volarech.

V rámci revitalizace sídliště dojde k rekonstrukci stávajících komunikací a v části i k jejich nové výstavbě. Dále dojde k rozšíření parkovacích ploch včetně parkovacích míst pro vozidla osob zdravotně postižených, k rekonstrukci chodníků a doplnění chybějících pěších vazeb. Současně bude doplněn a obnoven mobiliář a dojde k sadovým úpravám a rekonstrukci veřejného osvětlení. Dále bude pomocí svislého dopravního značení dopravně vyznačena zóna s rychlostí max. 30km/h s výstrahou pohybu chodců. Tím dojde ke zklidnění dané oblasti. Budou nově opraveny plochy pro nádoby tříděného i komunálního odpadu.

Nejvýhodnější cenovou nabídku za realizaci nabídla společnost STRABAG a.s., a to cca 9.649.622 Kč vč. DPH.

Revitalizace sídliště Míru etapa č.III.Dokumenty k nahlednutí:

Koordinační situace