Navigace

Obsah

SO 05 Cyklotrasa Volary – Soumarský most, k.ú. Volary.


Předmětem projektu bylo provedení rekonstrukce a úprava stávající cyklotrasy Volary – Soumarský most v úseku SO 05 dle projektové dokumentace zpracované společností MEatelier, IČ: 65028856 (úsek od „Jíchy“ po železniční přejezd). Akce „SO 05 Cyklotrasa Volary – Soumarský most, k.ú. Volary“ byla spolufinancována z programu Státního fondu životního prostředí, v rámci výzvy č. 9/2018, pod registračním číslem projektu 00181931 (smlouva č. 00181931 o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 28. 11. 2019 – schválena usnesením Rady města Volary dne 20. 11. 2019 pod číslem usnesení 258/ 19). Výše podpory formou dotace činí 85 %. Administraci projektu prováděla společnost having servis s.r.o.  Smlouva o dílo č. 521 byla uzavřena dne 20. 09. 2019 (schválena Radou města Volary dne 28. 08. 2019 pod číslem usnesení 192/19) se společností ŠTOLKA – STAVKO s.r.o., se sídlem Mlýnská 361, 384 51 Volary, IČ:28149131. Staveniště bylo předáno dne 10. 10. 2019. Dokončené dílo bylo převzato 29. 11. 2019. Akce byla rozpočtována v roce 2019. Celková cena za stavební práce činí 1 538 757 Kč včetně DPH. Jedná se o investiční akci.