Navigace

Obsah

Úspory ve veřejném osvětlení ve městě Volary.

Předmětem projektu Úspory ve veřejném osvětlení ve městě Volary byla obnova veřejného osvětlení, spočívající ve výměně zastaralé světelné a energetické přenosové soustavy za moderní zařízení s vysokou světelnou a energetickou účinností (LED technologie). Provedením díla došlo k optimalizaci spotřeby el. energie při zachování celoplošného rovnoměrného osvětlení dle energetického posudku, vypracovaného Ing. Tomášem Krásným – Energetické poradenství s.r.o. Jednalo se o výměnu celkem 113 ks svítidel. Bylo dosaženo celkové úspory 50,1 MWh/ rok. Místa plnění byla v ulicích Nová, 5. května, Mlynařovická, Budějovická, Luční, Tolarova, Soumarská, Mlýnská a Náměstí – před „Jahodou“. Akce „Úspory ve veřejném osvětlení ve městě Volary“ byla spolufinancována z programu Státního fondu životního prostředí, v rámci výzvy č. 9/2018, pod registračním číslem projektu 1061961 (smlouva č. 01061961 o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 1. 11. 2019 – schválena usnesením Rady města Volary dne 09. 10. 2019 pod číslem usnesení 220/ 19). Výše podpory formou dotace činí 67,7 %. Administraci projektu prováděla společnost Kalisto s.r.o.  Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 07. 2019 (schválena Radou města Volary dne 25. 06. 2019 pod číslem usnesení 143/19) se společností OTO ELEKTRO s.r.o., se sídlem Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10, IČ: 26502305. Staveniště bylo předáno dne 22. 07. 2019. Dokončené dílo bylo převzato 21. 10. 2019 bez závad a nedodělků. Akce byla rozpočtována v rozpočtovém opatření č. 6/2019. Celková cena za stavební práce činí 2 891 115,-Kč včetně DPH. Jedná se o investiční akci.