Navigace

Obsah

Dovybavení JSDH města Volary v roce 2020

V roce 2020 byla ve spolupráci města Volary a Jihočeského kraje pořízena technika, která výrazně pomůže JSDH města Volar při výjezdech. Konkrétně se jedná o měřič koncentrace nebezpečných plynů, který sníží riziko ohrožení na životě nejen hasičů při zásahu, ale i všech zúčastněných, dále nákladní přívěs, který zajistí včasný dovoz potřebné techniky a výsuvné plato, které zvýší efektivitu jednotky při zásahu. Technika byla pořízena v rámci dotačního programu: „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“, název akce: „Dovybavení JSDH města Volary v roce 2020“.

Dne 29. 7. 2020 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1466/20, vedena pod registračním číslem 453-01-32/20. Poskytnutá podpora od Jihočeského kraje činí 48 000,- Kč.

Celková cena za pořízenou techniku činí 87 013,77 Kč.

Tato akce byla dokončena v původním znění a rozsahu. 

 

dek. plynu vec1

vec2

vec3

 

Jihočeský kraj