Navigace

Obsah

Právní předpisy města


Platné a účinné právní předpisy města

Obecně závazné vyhlášky:
 

Číslo

 Popis

1/1996 O znaku a praporu města Volary a jejich užívání 
2/1999 O změně počtu částí města
1/2001


 
O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Volary kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Volary
1/2002

 
Vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Volary
4/2003 O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě
3/2004
 
O změně některých právních předpisů města a kterou se zrušují některé právní předpisy města

 
O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve městě Volary - ZRUŠENO USNESENÍ RM č. 302/20 ze dne 08. 09. 2020
2/2008 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
2/2010 Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o změně právního předpisu města
1/2014 Zrušení OZV č. 5/98, č. 6/98
 

 

1/2016 Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebním odpadu na území města Volary
1/2017 O nočním klidu
2/2017 Stanoví část společného školského obvodu základní školy
3/2017

Stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

   
1/2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místních poplatcích
   

Jednací řád Zastupitelstva Města a Rady Města

1/2006            Jednací řád

 

Nařízení města:

Číslo

 Popis

2/2000  

Tržní řád
1/2007 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích

1/2009

Kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty osdtraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
1/2010 Dodatek č. 1 přílohy k nařízení 1/2009
1/2016 Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Volary
10/2016

Plán zimní údržby místních komunikací 2018/2019

1/2017 O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města

1/2018            Dodatek č. 1 přílohy k nařízení č. 1/2009

1/2020           Řád veřejného pohřebiště

 

 

 

 

2015 Pravidla pro výběr nájemců a uzavírání nájemních smluv k podporovaným bytům v č.p.144 ve Volarech