Navigace

Obsah

OZV č. 2/1999


Obecně závazná vyhláška

o změně počtu částí města   


Městské zastupitelstvo ve Volarech schválilo dne 24.05.1999 podle ustanovení § 36, odst.l, písm.f) zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o změně počtu částí města Volary: 

čl. I.Zánik části města Volarv    Stávající část města Volary -Milešice -zaniká, objekty zaniklé části však zůstávají. 
čl. II.Město Volary se nově člení na tyto části 1. Chlum2. Mlynářovice3. Volary čl. III.    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2000.    
 

Jaroslav Petrášek  v.r.

starosta města    

Vilém Mikšík v.r.zástupce starosty