Navigace

Obsah

Další činnosti


Další kulturní vyžití ve městě
 

 

      

       Šéfredaktor: Jaroslav Pulkrábek

       Redakce: Miroslava Höhneová, Ladislav Beran, Petr Čmerda.

 

Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory dopisovatelů a vyhrazuje si právo na úpravu délky textů. Za původnost a obsahovou správnost ručí autor. Příjem příspěvků - Infocentrum Volary, Náměstí 325, Volary, email: zpravodaj@kic-volary.cz, tel: 602 138 498,

Grafické zpracování: Petr Marek

Tisk: TISKÁRNA ČERNÝ, s.r.o., Černá v Pošumaví

 

 

Měsíčník je evidován pod reg. č. MK ČR E 12494.