Navigace

Obsah

Název projektu:

„Pořízení dopravního automobilu k posílení vybavení JSDH města Volary pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz“

Hlavní cíl projektu:

V rámci projektu bude pořízena technika pro JSDH města Volary dopravní automobil (pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz).

Cílem je posílení vybavení JSDH města Volary pro řešení mimořádných událostí spojených s nadprůměrnými srážkami a masivními námrazami, které mají negativní dopad na infrastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy.

Specifickým cílem projektu je zvýšení připravenosti žadatele k řešení a řízení rizik a katastrof, k čemuž posílení vybavení JSDH města Volary dopravním automobilem pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí v exponovaném území ORP Prachatice nepochybně významnou měrou přispěje.

Přínosem realizace projektu je dosažení vyšší ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit ve vazbě na nová rizika a změny klimatu jako jsou nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy. Projekt bude realizován v exponovaném území ORP Prachatice.

Projekt „Pořízení dopravního automobilu k posílení vybavení JSDH města Volary pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz“  je spolufinancován Evropskou unií.