Navigace

Obsah

Kaple Křížové cesty, Volary – zhotovení faksimile sochy Anděla II.

Dne 16. 7. 2019 byla předána městu Volary zhotovená faksimile statue Anděla II. z kaple křížové cesty ve Volarech, na kterou byla městu Volary poskytnuta dotace ve výši 50 000,- Kč v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro rok 2019 (opatření č. II. – obnova sakrální architektury, smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1053/19 – registrační číslo 457-02-20/19). Smlouva o dílo byla uzavřena dne 27. 5. 2019 a byla plněna dle uvedených specifikací.

 

Celou akci realizoval akademický sochař a restaurátor MgA. Lukáš Hosnedl, který dílo předal bez závad, nedodělků a v plném rozsahu.

 

Celková cena za zhotovení faksimile činila 79 580,-Kč vč. DPH.

 

Kaple Socha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jihočeský kraj