Navigace

Obsah

Revitalizace Sídliště Míru III. Etapa.

byla financována z peněz rozpočtu města (rozpočtové opatření č. 1/2019). Na zakázku byla uzavřena smlouva č. 841/TD/UA/2019/018 ze dne 10. 06. 2019 se společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IC: 00250830 (schválena Radou města dne 22. 05. 2019 usnesením č. 113/19 a usnesením č. 124/19 ze dne 05. 06. 2019). Celková částka za stavební práce byla 10 445 418,58 Kč včetně DPH. Předmětem realizace oblasti Sídliště Míru byla rekonstrukce chodníků + jejich přizpůsobení bezbariérových přístupů do objektů, povrch vozovky, veřejné osvětlení, kanalizační vpusti, výstavba nových herních prvků, obnova hydrantu před hasičkou zbrojnicí a doplnění mobiliáře města (lavičky, koše). Staveniště bylo předáno dne 19. 06. 2019. Dokončené dílo bylo převzato 25. 11. 2019. Kolaudace úspěšně proběhla 29. 11. 2019. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. Jedná se o investiční akci.