Navigace

Obsah

Formuláře


FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ - ODBOR VÝSTAVBY

Oznámení o užívání stavby: zde pdf 178 kB
Oznámění změny v užívání stavby: zde pdf 151 kB
Oznámení stavebního záměru: zde pdf 186 kB
Ohlášení stavby: zde pdf 198 kB
Ohlášení odstranění: zde pdf 180 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu: zde pdf 180 kB
Žádost o stavební povolení: zde pdf 177 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu: zde pdf 141 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území: zde pdf 233 kB
Žádost o územní souhlas: zde pdf 162 kB
Žádost o vydání rozhodnuti o dělení nebo scelování pozemků: zde pdf 164 kB
Žádost o povolení předčasného užívání stavby: zde pdf 192 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: zde pdf 254 kB
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: zde pdf 194 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby: zde pdf 247 kB
Žádost o povolení výjimky: zde pdf 76,3 kB

 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Žádost o povolení kácení ...: zde docx 14,0 kB
Žádost o vydání rybářského lístku: zde pdf 194 kB
Žádost o vydání rybářského lístku pro cizince: zde pdf 186 kB

 

FORMULÁŘE - EKONOMICKÝ ODBOR

Přiznání k místnímu poplatku ze psa  a odhlášení psa: zde doc 59,5 kB

 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ - SPRÁVNÍ ODBOR

Dotazník k uzavření manželství:  zde pdf 274.7 kB
Informace pro rodiče při souhlasném prohlášení o určení otcovství k dítěti: zde pdf 85.6 kB
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky: zde doc 25.6 kB
Žádost o městský byt: zde docx 15.1 kB
Žádost o poskytnutí údajů: zde docx 1051 kB
Žádost o povolení změny jména (příjmení) pro nezletilé dítě: zde pdf 29.1 kB
Žádost o vydání matričního dokladu: zde pdf 54.8 kB
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve: zde pdf 49.2 kB
Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s cizincem: zde pdf 49 kB
Žádost o změnu jména: zde pdf 28.4 kB
Žádost o změnu přijmení: zde pdf 30 kB
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu: zde doc 35.3 kB

 

OSTATNÍ

Informace provozovatele vodohospodářské sítě ČEVAK pro 
možné odběratele:
zde pdf 966 kB