Navigace

Obsah


FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ - ODBOR VÝSTAVBY

Oznámění změny v užívání stavby: zde docx 38.38 kB
Oznámení záměru: zde docx 38.39 kB
Ohlášení stavby: zde docx 37.53 kB
Ohlášení odstranění: zde docx 36.63 kB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu: zde docx 38.62 kB
Žádost o stavební povolení: zde docx 38.89 kB
Společné oznámení záměru: zde docx 40.37 kB
Žádost o vydání rozhodnuti o dělení nebo scelování pozemků: zde docx 37.61 kB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: zde docx 41.81 kB
Žádost o vydání společného povolení zde docx 45.55 kB
Žádost o povolení vyjímky: zde pdf 76.39 kB

 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Žádost o povolení kácení ...: zde docx 14,0 kB
Žádost o vydání rybářského lístku: zde pdf 194 kB
Žádost o vydání rybářského lístku pro cizince: zde pdf 186 kB

 

FORMULÁŘE - EKONOMICKÝ ODBOR

Přiznání k místnímu poplatku ze psa  a odhlášení psa: zde doc 59,5 kB

 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ - SPRÁVNÍ ODBOR

Dotazník k uzavření manželství:  zde pdf 274.7 kB
Informace pro rodiče při souhlasném prohlášení o určení otcovství k dítěti: zde pdf 85.6 kB
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky: zde doc 25.6 kB
Žádost o městský byt: zde docx 15.1 kB
Žádost o poskytnutí údajů: zde docx 1051 kB
Žádost o povolení změny jména (příjmení) pro nezletilé dítě: zde pdf 29.1 kB
Žádost o vydání matričního dokladu: zde pdf 54.8 kB
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve: zde pdf 49.2 kB
Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství s cizincem: zde pdf 49 kB
Žádost o změnu jména: zde pdf 28.4 kB
Žádost o změnu přijmení: zde pdf 30 kB
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu: zde doc 35.3 kB

 

OSTATNÍ

Informace provozovatele vodohospodářské sítě ČEVAK pro 
možné odběratele:
zde pdf 966 kB