Město Volary
Volary

Volary
Dřevěné srdce Evropy

rozšířené vyhledávání

Údaje pro místní poplatky podle OZV

 

 

1/1996

Obecně závazná vyhláška o znaku a praporu města Volary a jejich užívání
 

Městské zastupitelstvo ve Volarech podle zákona č. 367/90 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků, a na základě rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny ČR č. 57 ze dne 29.6.1995 o udělení praporu městu Volary, schválilo tuto obecně závaznou vyhlášku:


čl. I.

  • Tato vyhláška jmenovitě určuje symboly, které jako svůj trvalý a výhradní majetek je město Volary oprávněno užívat. Dále stanovuje podmínky pro jejich zhotovování a používání.

čl. II.

  • Městské symboly a jejich zhotovování

1) Městskými symboly jsou městský znak a prapor města. Zhotovování originálů městských symbolů spadá do rozhodovacích pravomocí městské rady.

2) Zneužití městských symbolů a jejich padělání je zakázáno. Autorská práva tvůrců originálů a dalších zpracovatelů jsou chráněna.


čl. III.

  • Městský znak a barvy města
  • Na stříbrném štítě jsou čtyři vzrostlé jedle v přirozených barvách stojící na nerovně zelené patě štítu. Barvy města jsou bílá a zelená.

čl. IV.

  • Prapor města
  • Prapor města tvoří zelený list s bílou krokví vymezenou zeleným žerďovým klínem s vrcholem ve středu listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

čl. V.
Užívání městského znaku

1) Městský znak se zejména užívá:

a) na významných listinách města,

b) na městské petici,

c) na insigniích představitelů města,

d) v místnostech, kde zasedají a jednají městské orgány, nebo v nichž se konají občanské obřady a významná společenská setkání,

e) na významných veřejných budovách a objektech,

f) na propagačních tabulích města a na

g) publikacích a upomínkových předmětech

2) Pokud zvláštní předpis nestanovuje užívání státního znaku České republiky, mohou orgány města a organizace a zařízení městem založená, řízená nebo spravovaná městský znak užívat ve spojení se svým názvem

a) na jmenovkách a razítkách,

b) v záhlaví vyhotovených listin a dokumentů, nebo

c) k označení vlastního, užívaného či spravovaného movitého i nemovitého majetku,

d) na orientačních a informačních tabulích a

e) na vlastních propagačních tiscích a upomínkových předmětech

3) Ostatní orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou městský znak vhodným a důstojným způsobem užívat se souhlasem městské rady.

4) Za úhradu, jejíž způsob a výši určí podle zvláštního předpisu městská rada, je umožněno užití městského znaku

a) k prezentaci a propagaci zboží a výrobků,

b) k obchodní reklamě, nebo

c) na zboží a výrobcích, které jsou předmětem prodeje, nebo

d) pro jiné komerční účely.

čl. VI.

Užívání praporu města

1) Prapor města se užívá při svátečních příležitostech, významných jednáních, setkáních s mezinárodní účastí a jiných slavnostních událostech na budovách, v nichž mají sídlo orgány města a organizace a zařízení městem založená, řízená nebo spravovaná.

2) Pro užívání praporu města platí obdobně ustanovení čl. V., odst. 3) a 4) této vyhlášky. 

čl. VII.

1) Užívání městského znaku a praporu města lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodrží stanovené podmínky nebo je nevhodným užíváním městských symbolů porušují.

2) Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecně platných právních předpisů.

čl. VIII.

Tato vyhláška byla schválena městským zastupitelstvem ve Volarech dne 29.1.1996, vyvěšena na úřední desku městského úřadu ve Volarech dne 30.1.1996. Účinnost nabývá patnáctým dnem po vyhlášení,

tj. 14.2.1996.
 

Mgr. Svatopluk Vokurka v.r.
starosta města
 

RNDr. Jaroslav Petrášek v.r.

zástupce starosty

Úřad

Mobilní aplikace

V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 373
TÝDEN: 1187
CELKEM: 812052

Provozní doba Městského úřadu Volary.

Pondělí 8.00 – 17.00

Středa   8.00 – 17.00

Pro komunikaci můžete využít:

Tel. 388 302 211

ID datové schránky: kxrj2k8

E- mail: podatelna@mestovolary.cz

Místní poplatky

poplatky

Aktuální teplota

27.10.2021 20:45

Aktuální teplota:

-1,5 °C

Vlhkost:

92 %

Rosný bod:

1,7 °C

Svátek

Svátek má Šarlota, Zoe