Město Volary
Volary

Volary
Dřevěné srdce Evropy

rozšířené vyhledávání

Místní poplatky:

Platbu je možné uhradit od 1.2.22.

Platební údaje získáte zde

Návod pro získání platebních údajů najdete zde

2/2008

Sbírka právních předpisů města č. 1/2008

Město Volary

Obecně závazná vyhláška

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

 

Zastupitelstvo města Volary se na svém zasedání dne 30.6.2008 usnesením č. 48/08 usneslo vydat podle ustanovení § 10a a § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

  Správu poplatku vykonává Městský úřad Volary (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj ve smyslu ustanovení zákona ČNR

č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3

Poplatník

Poplatníkem je česká právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Článek 4

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost písemně správci poplatku před uvedením výherního hracího přístroje do prvního provozu.

(2) Při splnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO. Současně uvede čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit do lhůty 7 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, to je zánik poplatkové povinnosti.

Článek 5

Sazba poplatku

Poplatek za každý provozovaný hrací přístroj činí 5 000,00 Kč na tři měsíce.

Článek 6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. od prvého dne zahájení provozu výherního hracího přístroje.

(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu.

Článek 7

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný v plné výši současně se správním poplatkem před zahájením provozu hracího přístroje.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.

(2) Pokud poplatník nesplní svoji povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

Článek 9

Zrušující ustanovení

Obecně závazná vyhláška města Volary č.1/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj schválená zastupitelstvem města 26.1.1998 se zrušuje.

Článek 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení tj. 1.7.2008.

 

Martina Pospíšilová v.r. ing. Robert Pročka v.r.

starostka místostarosta

 

  • vyvěšeno dne: 1.7.2008
  • sejmuto dne: 16.7.2008

Úřad

Provozní doba Městského úřadu Volary.

Pondělí 8.00 – 17.00

Středa   8.00 – 17.00

Pro komunikaci můžete využít:

Tel. 388 302 211

ID datové schránky: kxrj2k8

E-mail: podatelna@mestovolary.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 75
TÝDEN: 932
CELKEM: 878027

Překlad (translations)

Aktuální teplota

19.5.2022 08:05

Aktuální teplota:

5,9 °C

Vlhkost:

94 %

Rosný bod:

5 °C

Svátek

Svátek má Ivo

Místní_poplatky