Město Volary
Volary

Volary
Dřevěné srdce Evropy

rozšířené vyhledávání

Volarské slavnosti dřeva od roku 1993

Volarské slavnosti dřeva od roku 1993- trošku historie -

 • 1993 - nultý ročník Volarských slavností dřeva - jakási zkouška městských slavností, která měla ohromný ohlas
 • 1994 - vysvěcení tří zvonů v kostele sv. Kateřiny - Kateřina, Václav a Josef- poprvé mezinárodní zábavná sportovní soutěž - čtyřčlenná družstva z Německa, Rakouska a Volar metrový putovní dřevák získaly Volary
 • 1995 - slavnostní rozvinutí praporu města Volary za účasti ministra zahraničí ČSFR Jiřího Diensbiera - předseda svobodných demokratů- z mezinárodní soutěže - dřevák Wallern (Rakousko)- 29 řemeslníků předvádí téměř zapomenutá řemesla
 • 1996 - slavnostní převzetí městských insignií - městského klíče a řetězu starosty města - autor: akademický sochař Michal Vitanovský- Ekocentrum Volary slavnostně otevírá sportovní stezku na Kalvárii- tento rok 125. výročí povýšení Volar na město- hosté: Čestmír Hofhanzel - poslanec Parlamentu ČR, Karel Schwarzenberg- dřevák z rukou náměstka ministra školství Jana Bělohlávka převzaly Volary
 • 1997 - zahájení VSD s účastníkem sochařského sympozia Toniem Okpem z Nigérie- mezinárodní sochařské sympozium - 35 umělců z 15 zemí světa- hosté: Vlasta Parkanová - ministryně spravedl-nosti předávala putovní dřevák Waldkirchenu (Německo) - mezinárodní soutěž
 • 1998 - pokus o světový rekord v počtu účastníků v dřevěné obuvi (111 účastníků)- dřevák z mezinárodní soutěže - Wallern (Rakousko)- fotografická výstava uplynulých ročníků VSD- videofilm VSD
 • 1999  - pokus o překonání dřeváckého rekordu (150 účastníků)- dřevák z mezinárodní soutěže - Volary- 48 řemeslníků, 97 stánkařů, dřevácká dražba  6 350,- Kč, vypilo se 95 sudů piva, snězeno 330 kg párků- výstava fotografií k Mezinárodnímu roku seniorů - V. Malina "Krajinou vrásek"
 • 2000 - Molda - den otevřených dveří - možnostvýroby a levného zakoupení obrazových rámů,- Výstava zahrádkářů a včelařů - kino Volary - 1. patro sobota i neděle- Ohňostroj, historický šerm, katovské řemeslo- rekord v dřevákách - 159 účastníků, soutěž v rychlosti pití piva- představení Prachatické pálenky- dřevák z mezinárodní soutěže získaly Volary
 • 2001 - hostem hejtman Jihočeského kraje- dřevák z mezinárodní soutěže odváží Waldkirchen (SRN)- kouzelnické představení- maskot slavností - plyšový medvěd- překonání rekordu v počtu účastníků slavností v dřevěné obuvi - 212 účastníků (211 lidí + 1 pes) stvrzeno agenturou Dobrý den- 49 řemeslníků předvádějících stará, již téměř zapomenutá, řemesla
 • 2002 - ničivé povodně, slavnosti vzala voda
 • 2003 – předávání klíče „od brány“ Volar partnerským městům a váženým hostům- dřevák z mezinárodní soutěže odváží Wallern an der Trattnach z Rakouska- opět jsme překonali rekord v počtu účastníků slavností v dřevěné obuvi, přišlo 242 lidí a jeden pes- „Zlatý déšť“ v podobě 2003 čokoládových dukátů spadl z nebe jako poděkování pro naše mistry Evropy v rybolovné technice

 

 • 2004 - křest videofilmu "Volary z historie po současnost"
  • dřevák z mezinárodní soutěže odváží Wallern an der Trattnach
  • nebyl překonán loňský rekord v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi, v letošním roce se nás sešlo 193
  • ocenění mistrů Evropy v rybolovné technice - Barbora Míková 4x zlato, 1x bronz a Robert Pročka 1x zlato a 1x stříbro
  • vystoupení . Super Star Šárky Vaňkové- fotbalový zápas stará garda Tatran Volary a Sparta Praha
 • 2005 - poprvé bylo vedením města předáno čestné občanství našim občanům - Barboře Míkové a Robertu Pročkovi
  • putovní dřevák odváží německé sportovní družstvo - Waldkirchen
  • ani v letošním roce nebyl překonán dřevácký rekord
  • poprvé byl rozšířen program slavností o celodenní posezení "Pod lípou" s dechovou kapelou
  • mezi nej... účastníky v dřevěné obuvi krom jiných byli nejnápaditější rodina Kozákova z Volar a nejúžasnější i s největším počtem zastoupení rodina Napolitano z Itálie
 • 2006 - poprvé soutěžilo v mezinárosní soutěži pět družstev Wallern im Burgenland (A), Wallern an der Trattnach (A), Perlesreut (D), Waldkirchen (D) a Volary, putovní dřevák se na další rok vrací do německého Waldkirchenu
  • v rámci slavností byly pokřtěny dvě knihy o Volarech - "Volarsko" z edice Zmizelé Čechy (nakladatelství Paseka) jejíž autorem je Roman Kozák a kniha Jaroslavy Krejsové popisující konec II. světové války Přes Volary přešla smrt - Pochod smrti očima pamětníků
  • rekord odřevákovaných návštěvníků jsme od roku 2003, kdy nás přišlo 242, nepřekonali, letos nás přišlo 150
  • Agentura Dobrý den z Pelhřimova v letošním roce vydá certifikát nejmladšímu (Natálie Šebestová nar. v dubnu 2006) a nejstaršímu (PhMr. Vladimír Jeřábek, narozen v prosinci 1917) účastníkovi pochodu v dřevěné obuvi
  • socha "Volarana" vznikala dle historické fotografie pod rukama  řezbáře Alberta Šimráka z Ružomberoku
 • 2007 - putovní dřevák již potřetí si odváží družstvo z Waldkirchenu- bylo pokřtěno volarské pivo, o které bylo bylo tak veliký zájem, že během půl hodiny bylo vyprodané. Křtu piva se zúčastnili vyznamní hosté, ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil a starosta města Prachatice Ing. Jan Bauer.- pod rukama řezbáře a sochaře Ivana Šmída vznikly dvě sochy, jedna s názvem "Pieta" byla umístěna v nové pietní síni a druhá s názvem "Šumavský poutník" zdobí Městský úřad
 • 2008 - Volarké slavnosti dřeva se konají již 15. rokem- vystoupila zde kapela Hamleti ve složení - Dalibor Gondík, Aleš Háma, Jakub Weremberk a Hardi Marzuky- měli jme rovnou křty dva. Jako první byla pokřtěna Volarská zlatá, hořká lihovina s příjemnou chutí a zároveň první originální výrobek Města Volary. Jako druhá byla pokřtěna kniha nesoucí název Volary - vlídná tvář Šumavy.-  po několika letech jsme opět získali putovní dřevák a to díky našemu soutěžnímu družstvu složeného z pana Jana Michalčáka, Miroslava Trosta, Jana Havlíka a Petra Badnárika. Tento dřevák byl vytvořen panem Radkem Amlerem, původní putovní dřevák si v roce 2007 odvezlo družstvo z Waldkirchenu, které ho vyhrálo potřetí. - dřevácký rekor v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme nepřekonali. Nadšenců obutých do dřeváků přišlo "pouze" 138, ale byl vytvořen nový rekord a to "Nejdelší řada z dřeváků" z celkovým počtem 119 párů.
 • 2009 - V roce 2009 byly Volarské slavnosti dřeva zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a panem Alešem Brichtou. - V mezinárodní zábavné soutěži o putovní dřevák se utkala čtyři družstva a to Wallern an der Trattnach (Rakousko), Waldkirchen, Perlesreut ( Německo) a Volary, vítězný putovní dřevák si odvezl Wallern an der Trattnach. - U příležitosti 650 let od první písemné zmínky o Ondřeji z Volar byla pokřtěna kniha Volarské letokruhy, která je vydaná v 650 výtiscích. Zároveň byl zahájen prodej kalendáře pro rok 2010, který obsahuje kresby Volar Dr. Jana Chaloupka, sady 12 pohlednic „Volary na starých fotografiích", triček a odznáčků s motivem volarské vlajky. - Na slavnostech dřeva vystoupil Aleš Brichta se skupinou TRIO, nechyběla hudba a to jak středověká, tak i současná, pohádka, kejklíř, fakír, Biketrial show, řemeslníci, kteří předváděli stará řemesla. - Proběhlo setkání Ondřejů. - V tomto roce si mohli občané v pátek zasoutěžit v kouření doutníku na délku popela a shlédnout Toulky starou Šumavou pod širým nebem. - Dřevácký rekord v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme opět nepřekonali. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo „pouze" 147. 
 • 2010 - v tomto roce byly Volarské slavnosti dřeva zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a panem Zdeňkem Izerem  - v mezinárodní zábavné soutěži o putovní dřevák se utkala čtyři družstva a to Wallern an der Trattnach (Rakousko), Waldkirchen, Perlesreut ( Německo) a Volary, vítězný putovní dřevák si odvezlo družstvo z Perlesreutu. - na slavnostech dřeva vystoupil Zdeněk Izer, nechyběli chůdaři, klaun, šermířská pohádka, mistr světa ve hře na pilu, dřevorubecká soutěž, taneční skupina, hudba, řemeslníci, kteří předváděli stará řemesla. Samozřejmě v sobotu nechyběl půlnoční ohňostroj. V letošním roce  mohli občané v pátek navštívit koncert Aleše Brichty, který se konal na volarském náměstí. - byla pokřtěna nová insignie Města Volary. Zároveň byl pokřtěn nový propagační materiál Volarské pozoruhodnosti. - na náměstí jsme mohli sledovat umění řezbáře a sochaře Ivana Šmída, který pro naše město ze dřeva „vyřezal“ tři sochy králů ke svaté trojici, kterou vytvořil v roce 2009. - překonali jsme dřevácký rekord z roku 2003 (242 účastníků)  v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo 263.  
 • 2011 -  Volarské slavnosti dřeva byly zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a panem Martinem Dejdarem. Vítězný putovní dřevák získalo družstvo z Perlesreutu. Byla pokřtěna nová znělka Města Volary „Volarské maestoso“. Rekord z roku 2010 (263 účastníků) v počtu účastníků slavností dřeva v dřevěné obuvi jsme nepřekonali. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo 198. 
 • 2012 -  Volarské slavnosti dřeva byly zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a panem Vladimírem Hronem. Vítězný putovní dřevák získalo družstvo z Volar. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo 202 a jedna kobyla Rozárka.
 • 2013 - Volarské slavnosti dřeva byly zahájeny starostkou města Martinou Pospíšilovou a kapelou Turbo. Vítězný putovní dřevák získalo družstvo z Volar. Proběhl křest DVD Volarské slavnosti dřeva 1993 - 2012 a Páter Hovorka požehnal Volarskému minipivovaru. Do dřeváků obutých nadšenců přišlo 201, zajímavostí v průvodu byl odřevákovaný Velorex. Jako kuriozita byl do České databanky rekordů zaregistrován "Největší dřevák vyrobený z kamene", který vytvořil a Městu Volary daroval kameník Richard Vondrášek z Lčovic u Čkyně. 

Volný čas

Mobilní aplikace

V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 353
TÝDEN: 718
CELKEM: 748075

Provozní doba Městského úřadu Volary.

Pondělí 8.00 – 17.00

Středa   8.00 – 17.00

V ostatní dobu bude dočasně Městský úřad pro veřejnost uzavřen.

Pro komunikaci můžete využít:

Tel. 388 302 211

ID datové schránky: kxrj2k8

E- mail: podatelna@mestovolary.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Místní poplatky

poplatky

Aktuální teplota

18.5.2021 20:30

Aktuální teplota:

6,1 °C

Vlhkost:

96 %

Rosný bod:

5,9 °C