Navigace

Obsah

Kontakt


Městský úřad Volary 
Náměstí 25
384 51 Volary


Tel. 388 302 211

ID datové schránky: kxrj2k8

 

Úřední hodiny    
Pondělí: 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 11:30 12:00 - 17:00
     
Pracovní doba    
Pondělí: 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Úterý: 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Středa: 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Pátek: 7:00 - 11:30 12:00 - 13:30

 

 

Působnost městského úřadu

Zvláštní zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností stanoví, že Volary jsou městem s pověřeným obecním úřadem, který :
- ve věcech samostatné působnosti plní úkoly, uložené mu radou a zastupitelstvem města, pomáhá komisím rady a výborům zastupitelstva v jejich činnosti, dále řídí a kontroluje organizační složky města a spolupracuje s jeho příspěvkovými organizacemi, které též metodicky usměrňuje pověřenými  organizačními útvary městského úřadu

- ve věcech přenesené působnosti vykonává ve správním (územním) obvodu státní správu v rozsahu stanoveném v § 64 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu.

     Územním správním obvodem pověřeného obecního úřadu Volary jsou správní obvody těchto obcí: Volary, Zbytiny, Křišťanov, Stožec, Želnava, Nová Pec a Lenora.

     Správní obvod pověřeného obecního úřadu Volary je součástí správního obvodu města Prachatice - obce s rozšířenou působností - a součástí vyššího územního samosprávného celku - Jihočeského kraje.

     Pověřený obecní úřad Volary na žádost poskytuje informace - dle zákonů č. 123/1998 Sb. a  č. 106/1999 Sb. Povinně zajišťuje finanční kontrolu podle zvláštních právních předpisů - zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a související prováděcí vyhlášky a platného Kontrolního řádu města.

     Jednotlivé odbory a oddělení pověřeného obecního úřadu Volary v rozsahu vymezených agend rozhodují v I. stupni správních řízení, nestanoví - li zvláštní zákon jinak, o právech a povinnostech právnických a fyzických osob na úseku přenesené působnosti. Řešení případné podjatosti úředníka řeší § 148 zákona č. 128/2000 Sb. a § 14 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád.