Město Volary
Volary

Volary
Dřevěné srdce Evropy

rozšířené vyhledávání

Údaje pro místní poplatky podle OZV

 

 

Prováděcí směrnice

Prováděcí směrnice městského úřadu k zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Účel směrnice

 • čl. 1

Zákon č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) stanoví mimo jiné základní podmínky, za nichž jsou i obce povinny poskytovat informace, vztahující se k jejich působnosti, fyzickým i právnickým osobám, které o ně požádají.

 • čl. 2

Poněvadž zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a podmínky jejich poskytování pouze v obecné poloze, je nutno vymezit jednotlivým organizačním článkům a zaměstnancům na MěÚ jejich kompetence a úkoly tak, aby ustanovení zákona byla naplňována. Samozřejmostí však zůstává dobrá znalost zákona zaměstnanci MěÚ.

Způsoby poskytování informací

 • čl. 3

Informace se poskytují dvěma způsoby:

1/ zveřejněním

2/ na základě žádosti

Zveřejňování informací

 • čl. 4

Povinností MěÚ je zveřejnit minimálně ty informace, které jsou uvedeny v § 5 odst.1 zákona. Za jejich vypracování i aktualizaci je odpovědný tajemník MěÚ. Zveřejněny jsou formou brožury, která je k dispozici na každém samostatném oddělení a odborech MěÚ a u tajemníka. Na požádání musí být tato brožurka poskytnuta k nahlédnutí a nebo poskytnuta její kopie za úhradu za poskytování informací.

 • čl. 5

Po vybavení MěÚ Internetem (nejpozději od 1.1.2001) jsou informace dle čl.4 této směrnice zveřejňovány i prostřednictvím dálkového přístupu k informacím. Za zveřejnění povinných informací na Internetu a jejich aktualizaci zodpovídá pracovník KIC MěÚ po projednání s tajemníkem.

 • čl. 6

Povinností pracovníků samostatných oddělní, vedoucích odborů i tajemníka MěÚ je zveřejňování i dalších informací, které se vztahují k jejich působnosti, kompetencím a úkolům dle organizačního řádu a dále svěřených jim zvláštními zákony. Jedná se především o ty informace, na které pak může být žadatel odkázán a které mohou být vždy znovu vyhledány a získány – Volarský zpravodaj, Internet, knihovna, podklady, které jsou, resp. byly, prokazatelně zveřejněny na úřední desce MěÚ atp. (§ 6 odst.1 zák.).

Přijímání žádostí o informace a jejich vyřizování

 • čl. 7

Žádosti o poskytnutí informací na MěÚ přijímají, informace zpracovávají a následně též poskytují, resp. rozhodují o jejich neposkytnutí (odmítnutí žádosti) pouze:

 • pracovníci KIC a oddělení investic a správy majetku (v době jejich nepřítomnosti tajemník),
 • vedoucí všech odborů (v době jejich nepřítomnosti zástupce vedoucího odboru),
 • tajemník, (dále jen „informující")
 • čl. 8

Příslušnost informujícího k vyřizování konkrétní žádosti o poskytnutí informace vyplývá z obsahu žádosti a její návaznosti na úkoly a povinnosti jednotlivých odborů dle platného organizačního řádu MěÚ. Případné spory o příslušnosti informujícího řeší tajemník.

 • čl. 9

Všichni zaměstnanci na MěÚ jsou povinni příslušnému informujícímu poskytovat při vyřizování žádostí o poskytování informací součinnost.

 • čl. 10

Žádosti o poskytování informací budou evidovány následovně:

 • ústně podaná žádost bude zaevidována u příslušného informujícího ve formě a obsahu, určeném tajemníkem
 • písemně podaná žádost (vč.faxové) taktéž, navíc i v knize doručené pošty a v centrální knize došlých žádostí o poskytování informací.
 • čl. 11

Při vyřizování žádostí o informace se řídí informující ustanovením § 14 zákona, přičemž postup o vyřízení každé žádosti o poskytnutí informace bude samostatně zaprotokolován v „záznamu“.

 • čl. 12

V případě, že informující žádosti nevyhoví (odmítne ji) a žadatel o informace se proti tomuto rozhodnutí odvolá, informující předá odvolání do 15 dnů nadřízenému orgánu, včetně veškerých záznamů o postupu jejího vyřizování tak, aby odvolací orgán (krajský úřad) mohl o předloženém odvolání  rozhodnout. Obdobně postupuje informující i v případě stížnosti žadatele o poskytnutí informací dle § 16a zákona.

                   
Hrazení nákladů za poskytování písemných informací

 • čl. 13

Informující mohou vyžadovat za přípravu a poskytování požadovaných informací úhradu dle zásad souvisejícího vládního nařízení do výše nákladů s tím spojených. Pak to musí žadateli oznámit písemně, včetně výše úhrady a informace poskytnou až po zaplacení požadované úhrady.

Výroční zpráva

 • čl. 16

Výroční zprávu o činnosti MěÚ při poskytování informací ročně zpracuje v termínu a rozsahu dle § 18 zákona tajemník.

Závěr

 • čl. 17

Tato směrnice byla schválena usnesením rady města dne 22.12.1999 a upravena tajemníkem úřadu v souladu s novelou zákona, zákonem č. 61/2006 Sb.

Úřad

Mobilní aplikace

V obraze

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 381
TÝDEN: 1195
CELKEM: 812060

Provozní doba Městského úřadu Volary.

Pondělí 8.00 – 17.00

Středa   8.00 – 17.00

Pro komunikaci můžete využít:

Tel. 388 302 211

ID datové schránky: kxrj2k8

E- mail: podatelna@mestovolary.cz

Místní poplatky

poplatky

Aktuální teplota

27.10.2021 21:05

Aktuální teplota:

-2 °C

Vlhkost:

93 %

Rosný bod:

1,5 °C

Svátek

Svátek má Šarlota, Zoe