Navigace

Obsah

Rada města


Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

  
Radě města je vyhrazeno:
- zabezpečování hospodaření města podle schváleného rozpočtu
- řízení městem zřízené organizace a založené obchodní společnosti
- vydávání nařízení města
- zřizování a zrušování odborů městského úřadu, jmenování a odvolávání jejich vedoucích, stanovení celkového počtu úředníků
- ukládání pokut podnikatelským subjektům dle ustanovení zákona o obcích
- uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce (uzavírání nájemních smluvk hrobovým místům svěřila rada ekonomickému odboru úřadu)
- schvalování organizačního řádu městského úřadu
- stanovení celkového počtu zaměstnanců města v jeho organizačních složkách

 

Rada města ve volebním období 2014 - 2018 pracuje v této sestavě:

JménoFunkceTelefon / E-mail
Pospíšilová Martina, Mgr. Bc.
PRO VOLARY (BEZPP)
starostka388 302 200, 388 333 238
starosta@mestovolary.cz
Touš Ladislav, Ing.
PRO VOLARY (BEZPP)
místostarosta388 302 215, 388 333 487 
602 804 077
mistostarosta@mestovolary.cz
Pavlík Vít, Mgr.
PRO VOLARY (BEZPP)
člen rady města
Bajčík Václav, Bc.
ANO 2011
člen rady města
Trnka Pavel
KSČM
člen rady města