Navigace

Obsah

Zastupitelstvo města


Zastupitelstvu města je mimo jiné vyhrazeno:

- schvalovat program rozvoje města a jeho územní plán

- schvalovat rozpočet města

- zřizovat a zrušovat své příspěvkové organizace, organizační složky i obchodní společnosti

- vydávat obecně závazné vyhlášky města

- rozhodovat o vyhlášení místního referenda

- stanovit počet členů rady města

- volit ze zastupitelů starostu, místostarostu a další členy rady a odvolávat  je  z funkcí

- zřizovat a zrušovat své výbory, městskou policii

- rozhodovat o názvech ulic a veřejných prostranství ve městě

- udělovat a odnímat čestné občanství města

 

Při majetkoprávních úkonech zastupitelé rozhodují o:

- nabytí a převodu nemovitých věcí (včetně bytů a nebytových prostor)

- poskytování darů (peněžních i věcných) v hodnotě nad 20 000,- Kč (do 20 tis. rada města)

- poskytování dotací nad 50 000,- Kč (do 50 tis. rada města)

- vzdání se práva pohledávky a prominutí dluhu nebo i postoupení pohledávky nad 20 000,- Kč (do 20 tis. rada města)

- uzavření dohody o splátkách dluhů s lhůtou splatnosti nad 18 měsíců (do 18 měsíců rada města)

- uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky, dotace, o převzetí dluhu i ručitelského závazku

- emisi komunálních obligací

 

Zastupitelstvo města ve volebním období 2014 - 2018 pracuje v tomto složení:

JménoFunkceTelefon / E-mail
Pospíšilová Martina, Mgr. Bc.
PRO VOLARY (BEZPP)
Starostka388 302 200, 388 333 238
starosta@mestovolary.cz
Touš Ladislav, Ing.
PRO VOLARY (BEZPP)
Místostarosta388 302 215, 388 333 487 
602 804 077
mistostarosta@mestovolary.cz
Pavlík Vít, Mgr.
PRO VOLARY (BEZPP)
zastupitel
Haladej Stanislav
PRO VOLARY (BEZPP)
zastupitel
Šebest Radek
PRO VOLARY (BEZPP)
zastupitel
Kub Bohuslav
PRO VOLARY (BEZPP)
zastupitel
Janda Martin, Ing.
HNHRM (BEZPP)
zastupitel
Kozák Roman
HNHRM (BEZPP)
zastupitel
Jandejsková Kateřina, Mgr.
HNHRM (BEZPP)
zastupitel
Bajčík Václav, Bc.
ANO 2011
zastupitel
Čutka Vladimír
ANO 2011 (BEZPP)
zastupitel
Trnka Pavel
KSČM
zastupitel
Cigánek Jiří, Ing.
KSČM
zastupitel
Rolčík Ivo, DiS.
ČSSD (BEZPP)
zastupitel
Horálek Petr, Mgr.
ODS (BEZPP)
zastupitel