Navigace

Obsah

Tajemník


Tajemník: Ing. František Pokorný, tel: 388333151

- plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů včetně stanovení platů zaměstnancům města

- řeší námitky o podjatosti u   vedoucích odborů a oddělení a stížnosti na ně  řeší případné kompetenční spory organizačních útvarů

- řídí a kontroluje práci vedoucích úředníků, činnost ostatních úředníků pak jejich prostřednictvím

- plní i další úkoly svěřené mu zákony, především dohled nad výkonem přenesené působnosti na úřadě

- je zaměstnancem města a je odpovědný starostovi za plnění úkolů úřadem 
  v samosprávných činnostech i na úseku přenesené státní správy

- nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích