Navigace

Obsah

Další činnosti


Další kulturní vyžití ve městě
 

  • Společenský sál radnice, Náměstí 25, 384 51 Volary. Kapacita sálu: 150 míst k sezení. Pronájem společenského sálu je možný k pořádání kulturních a společenských akcí na základě písemné žádosti a dodržení daných pravidel pronájmu. Bližší informace: odbor kultury a cestovního ruchu, MěÚ Volary, Ladislav Beran, tel.: 388 302 210.
     
  • Volarský zpravodaj – měsíčník Města Volary, vychází v nákladu 1 650 ks, vždy poslední den v měsíci a je neprodejný. Jeho obsahovost se zaměřuje na co nejširší informovanost volarských občanů.


Redakční komise:

Šéfredaktorem je Věra Pálková.

Členy jsou Ladislava Škrnová, Ladislav Beran, Radek Šebest a Jiří Sosna.

Ve Volarském zpravodaji vám dáváme také prostor pro inzerci a pro vaše příspěvky.

Kontakt: Věra Pálková, palkova@mestovolary.cz, tel.: 388 302 210. 

Měsíčník je evidován pod reg. č. MK ČR E 12494.