Navigace

Obsah

Další činnosti


Další kulturní vyžití ve městě
 

  • Společenský sál radnice, Náměstí 25, 384 51 Volary. Kapacita sálu: 150 míst k sezení. Pronájem společenského sálu je možný k pořádání kulturních a společenských akcí na základě písemné žádosti a dodržení daných pravidel pronájmu. Bližší informace: KIC Volary - ředitel: Jaroslav Pulkrábek, Tel: 602 138 498, email: pulkrabek@kic-volary.cz

 

  • Volarský zpravodaj – měsíčník Města Volary, vychází v nákladu 1 650 ks, vždy první pracovní den v měsíci a je neprodejný. Jeho obsahovost se zaměřuje na co nejširší informovanost volarských občanů. Kontakt na vyřízení inzerce a přízpěvků: 602 138 498, zpravodaj@kic-volary.cz.

      

       Šéfredaktor: Jaroslav Pulkrábek

       Redakce: Miroslava Höhneová, Ladislav Beran, Petr Čmerda.

 

Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s názory dopisovatelů a vyhrazuje si právo na úpravu délky textů. Za původnost a obsahovou správnost ručí autor. Příjem příspěvků - Infocentrum Volary, Náměstí 325, Volary, email: zpravodaj@kic-volary.cz, tel: 602 138 498,

Grafické zpracování: Petr Marek

Tisk: TISKÁRNA ČERNÝ, s.r.o., Černá v Pošumaví

 

 

Měsíčník je evidován pod reg. č. MK ČR E 12494.