Navigace

Obsah

O městě

Něco málo statistiky o obyvatelích ve městě


Přinášíme Vám zde některé údaje o obyvatelích v našem městě
jak je publikoval ČSÚ na základě výsledků sčítání lidu v roce 2001

 

Počet obyvatel celkem:  4.068    
z toho muži  2.096    
            ženy 1.972    
ekonomicky aktivní  2.112 (51,9 %) 1.195 mužů  
    917 žen  
nepracující důchodci   736 (18,1 %) 294 muži  
    442 ženy  
žáci, studenti, učni 775 (19,1 %)   428 mužů  
    347 žen  
       
Počet obyvatel podle národnosti:      
česká   3.577   (88 %)  
slovenská   185  
německá   26  
vietnamská    23  
ostatní, resp. nezjištěna   257  
       
Počet obyvatel podle náboženského vyznání:      
věřící   870  
bez vyznání   2.390  
nezjištěno   808  
       
Počet obyvatel podle věku:      
do 5 let 246  mužů  126  žen  120
6 - 14 let   546             306         240
15 - 24 let 696             364         332
25 - 44 let 1.251             643         608
45 - 59 let 784             426         358
60 - 74 let 429              197          232
75 - 84 let   97                32            65
85 let a více    19                  2                          17
průměrný věk obyvatel  35,2              34,1         36,4
       
Počet obyvatel podle rodinného stavu:      
svobodní   1.696              985           711
vdané, ženatí  1.802              904          898
rozvedení     320               154          166
ovdovělí     220                 37           183
nezjištěno        30                 16             14